Zákaznícka podpora:bio3000@bio3000.eu

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.bio3000.eu

BIORA s.r.o., Hervartov 181, 086 22 Kľušov, IČO: 56142005, DIČ: 2122216173

Zodpovedná osoba a kontakt

Ing. Veronika Mackaničová, bio3000@bio3000.eu +421948618091

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len OP) www.bio3000.eu

1) O registrácii 

Každý zákazník, ktorý urobí objednávku prostredníctvom nášho webu musí potvrdiť súhlas s obchodnými podmienkami ďalej len "OP". V prípade nepotvrdenia súhlasu s "OP" objednávka nebude zapísaná a následne spracovaná.Každý návštevník nášho webu, ktorý sa zaregistruje, prípadne nakúpi na tomto webe vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je popísaný nižšie a taktiež v agende Ochrana osobných údajov. Každý môže kedykoľvek požiadať o výmaz registrácie a osobných údajov v zmysle zákona.

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na bio3000.eu a nebudú inak zneužité. V prípade ak vyjadríte súhlas so zasielaním reklamy tak ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "bio3000@bio3000.eu" alebo priamym odhlásením, ktorý je ponúkaný v každom reklamnom e-maily.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

2.1 Ceny
Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené pri tovare. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej 20% DPH. 

2.2. Balenie tovaru, ktoré je zobrazené pri tovare nemusí byť totožné s expedovaným balením. to znamená, že väčšie balenie môže byť nahradené zodpovedajúcim počtom menších balení. Nikde nemôžu byť nahradené malé balenia jedným väčším. Príklad : Ak si zákazník objedná Tovar X 400ml tak mu môžu byť zaslané dve balenia 200ml, ale ak si objedná 2x200ml nikdy mu nebude zaslané 1x400ml.

Obrázky pri potravinách a tovare určeného na konzumáciu sa nemusia zhodovať so skutočnosťou. V prípade módneho tovaru, sú zobrazované skutočné obrázky, ale farba zobrazená na monitore, prípadne displeji u kupujúceho nemusí sa úplne zhodovať so skutočnou farbou.     

2.3. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru sa môže uskutočniť nasledovne:

- priamo osobne vložením tovaru do nákupného košíka a odoslaním objednávky
- telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 na telefónnom čísle 0948 618 091
- Mailom na adresu bio3000@bio3000.eu

V prípade ak je urobená objednávka telefonicky alebo mailom bude vytvorená registrácie pre zákazníka prostredníctvom nášho pracovníka, ale len ak zákazník požiada o registráciu a zadá nám svoj e-mail. Následne môže každý zákazník požiadať o zrušenie takejto registrácie.  

2.4. Dodacie lehoty a spôsob dodania

Dodacie lehoty, ceny za dopravu sú podrobne popísané v článku doprava a platba.

2.5. Platba.
Objednávky doručované na Slovensku sú uhrádzané dobierkou t.j. pri doručení alebo online platbou priamo na našej internetovej stránke alebo prevodom na účet. Pri zvolení spôsobu platby "prevodom" alebo "platobnou kartou" sa tovar posiela až po úhrade. 

V prípade ak si užívateľ zvolí pri objednávke platobný spôsob "platba kartou" musí byť objednávka uhradená najneskôr do 3 dní resp. "prevodom" do 5 dní po odoslaní objednávky. V prípade neuhradenia objednávky je objednávka stornovaná. Platba kartou je realizovaná cez certifikovanú platobnú bránu GOPAY. 

2.6. Záručná doba

Všetky tovary dodávané cez eshop www.bio3000.eu majú minimálnu trvanlivosť 6 mesiacov, v prípade kratšej spotreby je táto spotreba vyznačená pri tovare. V prípade módneho tovaru alebo textilu platí zákonom stanovená záručná doba.

2) Storno objednávky

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno stornovať len pred jej expedíciou. V prípade storna po expedícií môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada všetkých nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

3) Neprevzatie zásielky

Každý zákazník, ktorý objednáva tovar si musí uvedomiť, že odoslaním objednávky si daný tovar záväzne objednáva a uzatvára zmluvný vzťah. To znamená, že ak si daný tovar objednal, je povinný aj daný tovar prevziať. V prípade neprevzatia objednaného tovaru má predajca právo požadovať skutočné náklady vynaložené na odoslanie zásielky a jej vrátenie.
Pri každej objednávke je zaznamenávaná IP adresa, z ktorej bola objednávka odoslaná, v prípade zneužitia alebo úmyselného objednania v mene inej osoby môže byť tento postup považovaný za úmyselné poškodzovanie a všetky náklady si predajca môže uplatniť, prípadne môže na danú osobu podať trestné oznámenie.

4) Reklamácie a vrátenie Tovaru

4.1. Reklamácia

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu bio3000@bio3000.eu alebo telefonicky v pracovné dni na 0948 618 091. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Zjavne poškodenú zásielku nesmiete od prepravcu preberať. V prípade ak je Vám doručovaný balík, ktorý je viditeľne poškodený ( poškodený obal, deformovaný obal, pretečený obal) je nutné aby ste zásielku nepreberali. Reklamácie vyplývajúce z takého poškodenia nebudú uznané. 
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty) Ušetríme Vám čas pri reklamácií. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu BIORA s.r.o., Hervartov 181, 086 22 Kľušov. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Pri reklamácií uveďte dôvod reklamácie, číslo faktúry a kópiu dokladu o úhrade.
Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému.

4.2. Výmena prípadne odstúpenie od zmluvy

V prípade výmeny tovaru nás prosím kontaktujte a my Vám ušetríme čas potrebný pre výmenu tovaru. Nie je možné vymieňať tovar, ktorý bol použitý, prípadne bolo narušené balenie pri tovare, ktorý sa konzumuje.

Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva zo zákona č. 102/2014. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu uvedenú na faktúre, ktorá bola súčasťou zásielky a to v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zabaliť ho v primeraným spôsobom, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o úhrade.
V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdŕžaní kompletnej vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.
V prípade odstúpenia od zmluvy má zákazník právo na vrátenie plnej čiastky hodnoty tovaru a taktiež čiastky za najnižšej ceny dopravy. To znamená, že ak si zákazník vybral drahší spôsob prepravy, bude mu vrátená čiastka len za najnižšie ponúkanú prepravu (v zmysle zákona č. 102/2014)
V prípade ak na tovare bol odstránený bezpečnostný ochranný obal, ktorý zaručuje hygienickú ochranu, nie je možné daný tovar vrátiť pretože vzniká predpoklad, že s obsahom bolo manipulované, prípadne bol obsah vymenený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
• tovar je mechanicky poškodený
• tovar alebo časť z balenia tovaru bola upotrebená
• tovar bol objednaný špeciálne na objednávku
• keď to povaha výrobku neumožňuje
V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

5) Bezpečnosť pri online platbe 

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

6) Ochrana osobných údajov

Podrobné popis ochrany osobných údajov je osobitne popísaný v článku "Osobné údaje"

Potvrdením súhlasu s týmito OP objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil sa so spôsobom spracovania osobných údajov popísanom v článku "Osobné údaje" a udeľuje súhlas s spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.  

7) Záverečné ustanovenia


7.1. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu.

7.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto OP. Zmena OP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe sú pre Objednávateľa a Dodávateľa záväzné OP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Dodávateľovi na vybavenie resp. v okamihu odoslania editácie objednávky Dodávateľovi (v prípade, ak došlo k editácii objednávky Objednávateľom).

7.3. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom podľa týchto OP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto OP (najmä nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu), budú prednostne riešené zmiernou cestou. Tieto OP a súdne spory z nich vyplývajúce patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky. Tieto OP sa nevzťahujú na prípady, kedy Objednávateľ objednáva Produkty od Dodávateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

7.4. Registráciou na stránky Obchodu, každou editáciou registračných údajov ako aj každým objednaním Produktu Objednávateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito OP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Zároveň týmto Objednávateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s dokumentmi „Osobné údaje“, „Právna doložka“ umiestnenými na stránkach Obchodu.

7.5. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Objednávateľa vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť objednávku Objednávateľa ako aj zablokovať a prípadne aj zrušiť Užívateľské konto Objednávateľa. Objednávateľ týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do Užívateľského konta).

8) Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Posledná aktualizácia dňa 3. 06. 2018

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné len v zmysle zákona a na základe súhlasu vlastníka.